sita2

Kategoritë e mëposhtme të informacionit, vijnë si game e produkteve të SITA.

Çmimet E Tregjeve

spacer

 

 

ANALIZA

Produkte Ushqimore

Çmime me te fundit te produkteve udhqimore nga Tregu i shumices se Tiranes.

Analiza Çmimesh

SITA Ecuria e cmimit te mandarines ne tregjet e shumices dhe pakices ne Shqiperi dhe rajon, gjate periudhes 5 Tetor- 5 Dhjetor 15 Dhjetor, 2009

Ne kete dokument diskutohen trendet e cmimeve gjate periudhes 5 Tetor -5 Dhjetor 2009 ne tregje vendase te shumices dhe pakices si dhe ne tregje te shumices e pakices ne rajon, Prishtine-Kosove, Rijeka-Kroaci dhe Beograd-Serbi, respektivisht. Raporti sjell edhe kendveshtrimin e avantazheve konkuruese te ketij produkti, ne rang rajoni.

lexo me shume...
SITA Analiza e ecurisë së çmimeve të mollës Golden Delicious dhe Granny Smith në tregje të shumicës në vend dhe rajon për periudhën 15 Gusht - 25 Shtator 11 Nëntor, 2009

Në këtë dokument trajtohet ecuria e çmimeve të shumicës së mollës në dy tregje kryesore të shumicës Tiranë dhe Lushnje. Kjo ecuri krahasohet me ecurinë e çmimeve të mollës në rajon ,Rijeka dhe Prishtinë, analizë e cila nxjerr në pah avantazhet konkurruese të mollës vendase ndaj asaj të rajonit.

lexo me shume...
SITA Ecuria e cmimeve te specit dhe karrotes ne tregjet vendase dhe ne rajon per periudhen 25 Qershor - 25 Korrik 24 Gusht, 2009

Kjo permbledhje trajton ecurine e cmimeve te dy produkteve, karrotes dhe specit te gjate (kapia) ne dy tregje shumice vendase, Lushnje dhe Tirane, si dhe dy tregje shumice ne rajon, Prishtine dhe Rijeka. Dokumenti trajton ecurine e cmimeve edhe ne kendveshtrimin e aftesive konkuruese te ketyre dy produkteve ne tregjet rajonale.

lexo me shume...
SITA Ecuria e cmimeve te shalqinit ne fillim te sezonit 2009 15 Korrik, 2009

Ky dokument trajton cmimet e shumices se shalqinit gjate javes se pare te shfaqjes se tij ne tregjet e shumices vendase, per sezonin 2009.

lexo me shume...
SITA Ecuria e cmimeve te shumices per tre produkte, domaten, kastravecin dhe shalqinin, ne 4 tregje vendase e rajonale per peridhen 25 Maj-25 Qershor 06 Korrik, 2009

Ne kete dokument trajtohet ecuria e cmimeve te shumices te domates, kastravecit dhe shalqinit ne dy tregje vendase te shumices, Lushnje dhe Tirane ne krahasim me ecurine e tyre ne dy tregje rajonale, perkatesisht Prishtine ne Kosove dhe Rijeka ne Kroaci. Produktet jane pare ketu edhe ne spektrin e avantazhit konkurues qe mund te kene ne rajon dhe mundesise se shfrytezimit te saj.

lexo me shume...
SITA Ecuria e cmimit per produktet domate dhe kastravecit ne 6 tregje te shumices per periudhen 15 Prill - 25 Maj 29 Maj, 2009

Kjo permbledhje paraqet ecurine e cmimeve te domates dhe kastravecit te seres ne 4 tregje te shumices vendase dhe dy tregje te shumices ne Kosove per periudhen 15 Prill - 25 Maj.

lexo me shume...
SITA Ecuria e çmimeve te disa produkteve per periudhen Janar - Prill 05 Maj, 2009

Paraqitja grafike e ecurise se çmimeve te disa produkteve ne disa tregje shumice per periudhen Janar - Prill

lexo me shume...
SITA Ecuria e cmimeve per mollen dhe domaten gjate muajit Mars 06 Prill, 2009

Ne kete dokument trajtohen cmimet historike te produkeve molle dhe domate, ne kater tregje te shumices, Tirane, Korce, Lushnje dhe Fier gjate muajit Mars 2009. Gjendet informacion sipas madhesive respektive te produkteve te ofruara ne treg.

lexo me shume...